Årsberetning 2011

Beretning for 2011

Så er der atter gået et år, hvor foreningen har været i fuld vigør. Et år med en fuldtallig bestyrelse og et stort antal instruktører og hjælpere. Dog er det første gang i mange år, at vi desværre må konstatere at der har været en nedgang i medlemstallet. Vi har haft færre børn på holdene. Dette kan skyldes flere ting, men vi ved at et maks. antal på nogle hold og en senere annoncering af et andet hold, kan være med til at have indflydelse på antallet af medlemmer. Vi er også oppe i mod andre sportsgrene, som måske har større succes end os i disse år. Skal der gøres noget, eller er vi tilfreds?

Vores fælles generalforsamling var en rigtig god oplevelse. Karen Marie Lillelund underholdte det bedste hun havde lært, og alle var positive og glade efter at have hørt hendes foredrag. Vi havde ca. 30 deltagere efterfølgende, og fik en god snak om året der var gået, og om fremtiden.

Heidi og Laura havde valgt at stoppe i bestyrelsen, men til stor glæde lykkedes det os at få 3 nye ind, så også den sidste suppleant plads blev besat. De nye er Erik, Janne og Lonnie.

Vores opvisning i marts kørte rigtig godt. Alt klappede og vi var programmet igennem i løbet af

3 ½ time, lige tilpas tid til at gæsterne kan overskue opvisningen og bliver til sidste hold. Gæstehold var Aabenraa Egnens minimix. Som noget nyt var opgaven med opvisningen lagt ud i en opvisningsbobbel. Det er en stor lettelse for bestyrelsen, at man ikke skal bruge tid og kræfter på opgaver inden dagen, og dagen viste at det er en opgave der kan lægges ud, da den blev udført med bravour og med en del nytænkning. Vi vil gerne fremover se, om vi kan få nye med på opgaven, så der kan være en udskiftning jævnt fordelt, så der hele tiden er 1. eller 2. med som har prøvet det før.

Tak til Heidi, Tina og Nina.

Som en ekstra tak til vores instruktører, valgte vi at invitere alle med til Verdensholdets opvisning i Vojens. Vores tidligere gymnast Mikkel Højen var med på holdet, så for dem der kunne huske ham, var det en stor oplevelse, at se ham være med og lave en flot opvisning med holdet.

Når der kommer 3 nye ind i en bestyrelse, skal der bruges ekstra tid på oplæring, forklaring og undervisning. Jeg vil gerne rose jer alle, for en flot indsats og en stor vilje til at det lykkedes.

Vi prøver at fordele opgaverne efter hvad man gerne vil og er bedst til, men det kan ikke undgås, at man også bliver tvunget ud i nogle opgaver, som man ikke havde kendskab til tidligere.

Vi var og er midt i vores triologi opgave, hvor det gælder om at fordele opgaverne ud på flere hænder. En opgave som der bruges meget tid på, samtidig med at alle daglige opgaver skal løses.

Vi forsøger at gå stille og roligt fremad, men på et tidspunkt er vi nød til at gå resten af vejen, så vi helt overgår til triologi. Vi har nu følgende bobler.: Opvisning, redskaber, tøj, afslutningsfest, unge instruktører, bedsteforældredag, marketing og vil gerne oprette flere.

Vores overgang til Conventus, et administrationssystem som DGI udbyder til foreninger, er nu godt sat i gang. Både bestyrelsen, instruktører og medlemmer bruger det, men der er stadig plads til forbedring. Systemet kræver at man åbner sin mail, og det er nok her det største problem ligger.

Vi har en god økonomi i foreningen, og er så heldige at kommunen giver tilskud til alle kurser som vi deltager i. Vores opgave er så, at få så mange som muligt til at tage på kurser, men det er desværre ikke lykkedes os. Vi vil gerne at alle deltog på mange flere kurser, da vi hele tiden skal forny os og være med på det nyeste og dygtiggøre os. Vores medlemmer stiller krav både til lokaler, indhold og instruktører, og for at opfylde dette skal vi hele tiden ud og lære nyt.

Vi har fået mange nye voksne instruktører med i år, og sagde igen ja til at tage hjælpere ind fra 6 klasse. Det sidste kræver dog at vi har et bevågent blik på dem hele tiden, og hjælper dem alt det vi kan. Det er en stor opgave for de instruktører der har så små hjælpere med, for de skal både have et øje på gymnasterne og hjælperne. Ungeboblen som gør et stort arbejde for at de skal føle sig hjemme og som en del af foreningen, er derfor en nødvendighed for, at de bevarer lysten og troen på at de bliver gode.

De nye vokseninstruktører har alle meldt sig selv, eller er blevet spurgt af andre instruktører. Dette er vi meget glade for, da det giver os troen på, at vi er en forening hvor man gerne vil være med.

Vi forsøger at være opmærksomme på muligheden for at indstille vores instruktører og bestyrelsesmedlemmer til mulige erkendtligheder. I 2011 indstillede vi Heidi Borella for hendes indsats i bestyrelsen og med implementering af triologi. Det lykkedes at overraske hende midt i et møde, og få hende kørt til Padborg, hvor overrækkelse af gave og bevis fandt sted.

Vi har besluttet at fremover skal de der indstilles, have det oplyst, så de ved at vi værdsætter deres arbejde, og ved at de er indstillet. Dette er jo også en erkendtlighed.

Dette er så min sidste beretning. Jeg har taget beslutningen om at stoppe efter 15 år i bestyrelsen. Min første beretning er fra 1997. Det har været en lang men god oplevelse med rigtig mange oplevelser, som jeg ikke ville være foruden. Jeg har lært rigtig meget, har deltaget i mange gode seminarer, kurser og møder, og har lært mange dejlige mennesker at kende. Jeg har valgt at hjælpe i en bobbel, men ønsker ikke at have det overordnede ansvar længere.

Derfor vil jeg nu takke alle, det være bestyrelsen, instruktører, medlemmerne, RIF hovedbestyrelsen, DGI og Carl Erik Callesen, som jeg igennem de sidste 15 år har haft et rigtig godt samarbejde og oplevelser med. Jeg ønsker foreningen alt godt fremover, og vil glæde mig til at se med fra sidelinjen.

Pia Dethlefsen

RIF gymnastik.