Årsberetning 2012

Beretning for 2012
Så er vi kommet ud af 2012, og det har været et lidt anderledes år på flere områder. Det blev besluttet på sidste års generalforsamling, at vi skulle forsøge at arbejde videre ud fra Triologiprincippet i praksis, men dog gennemføre generalforsamlingen som planlagt, med valg til en 5 mands bestyrelse, og så gennem det næste år se hvordan det ville virke. Pia Dethlefsen havde desværre valgt at udtræde af bestyrelsen efter imponerende 15 år i bestyrelsen. Undertegnede gik ind i bestyrelsen fra hvorved der blev en suppleant post ledig som ikke blev genbesat. Generalforsamlingen lå som sædvanlig i februar, og blev afholdt sammen med de andre afdelinger under RIF, men dog uden forudgående arrangement, som det tidligere har været tilfældet. Det var dog en konstruktiv generalforsamling, med opbakning til det arbejde bestyrelsen havde lagt det foregående år.

Gennem foråret fortsatte møderne med alle bestyrelsesmedlemmer, og vi havde en aften med Triologi, for at få strukturen, de forskellige funktionsgrupper og personer etc. på plads. I forsommeren gik vi over til kun at mødes de 3 personer som var udnævnt til at udgøre ledelsesgruppen. Det har i det store hele fungeret efter hensigten, og møderne kan gøres rimeligt koncentrerede, skønt vi måske stadig ikke er helt gode nok til at få dem kogt helt ind, men spørgsmålet er også om det er det vi vil. Jeg tror stadig at alle gerne vil have at de har en social side også.
Gymnastikopvisningen 1. søndag i marts forløb rigtig godt. Tina, Ina og Heidi havde lagt et stort arbejde i at få det hele til at glide. Der blev bla. som noget nyt, udloddet sponsorgaver på entrebilletterne. En sang til opvisningen var blevet forfattet, og blev sunget under indmarchen, og gav en meget intens stemning. Sangen skal fremover synges hvert år til opvisningen. Alle instruktører og hjælpere i forbindelse med opvisningen havde fået udleveret ens T-shirts, hvilket også er meningen skal være et fællestræk hvert år. Det skal så også nævnes, at det fremover kun er instruktører der får udleveret den sorte Craft træningstrøje. At det er nogle garvede personer der er i gymnastikafdelingen blev bevist ved, at der var sket en lille kommunikationsbrist i forhold til juniorholdet som var gæstehold, så de kom noget senere end planlagt. I en fart blev der arrangeret en lille workshop med linedance pigerne, og publikum og gymnaster kom på gulvet og blev rørt. Derefter blev der hurtigt etableret en springsession med en del af instruktørerne, hvor der virkelig var knald på. Selv om det var utilsigtet virkede indslagene rigtig godt, og publikum blev siddende og fik en bonusoplevelse. Der var et par publikummer som havde indvilget i, efterfølgende at give deres evaluering af opvisningen, hvilket gav nogle gode input til det fremtidige arbejde, ligesom der også altid kommer værdifulde betragtninger fra instruktørerne som jo oplever opvisningen på nærmeste hold.

I april var der sædvanen tro afslutningsfest, denne gang arrangeret af linedance. En hyggelig aften der bød på mavedans for alle, og mange grin over de mere eller mindre gode forsøg på at rulle med hofter og mave. Bespisningen var ligeledes etnisk, og bestod af madbrød, lavet på stedet.

Første instruktørmøde i sæsonen 2012 fandt sted i maj, hvor holdene blev nedsat, og instruktørerne fordelt. De fleste hold kunne etableres, i forhold til det foregående år. På forældre / børneholdene blev tilmeldingerne ændret således at både den voksne og barnet skal tilmelde sig. Det gør registreringerne nemmere for kasseren, samtidig med at det giver en bedre overskuelighed for instruktørerne.

I slutningen af august blev der afholdt et kombineret åbent-hus arrangement og instruktørmøde. Opstartsarrangementet var tænkt som en aften hvor alle interesserede skulle kunne komme og stifte bekendtskab med de forskellige hold, ligesom det blev åbnet for tilmelding samme dag. Der var blevet etableret trådløst netværk i hallen, så tilmelding kunne ske på stedet, og tilmeldinger der skete i hallen ville være garanteret plads på det ønskede hold. Alle hold var repræsenteret med min. 1 instruktør, ligesom der var forberedt nogle workshops / opvisninger af de forskellige voksen- og børnehold. Der var endvidere lavet springlandskab for de yngste.

Arrangementet blev imødeset med spænding, og om det overhovedet er muligt at trække folk af huse til et sådant arrangement. Al tvivl blev heldigvis gjort til skamme. Der var en kø for at tilmelde sig, der strakte sig gennem den halve hal, og der måtte i en fart skaffes ekstra computere, så der til sidst sad 6 personer og lavede tilmeldinger. Det var primært børneholdene der var interesse for, og således også børnene der var aktive på gulvet og på springbanerne. Det der var blevet forberedt på flere af holdene blev således ikke vist, og det man kan lære, er nok at det ikke er nødvendigt at sætte et så stort apparat i gang. Det som folk kommer for, er tilmeldinger, og så skal børnene aktiveres imens.
Efterfølgende blev der afholdt instruktørmøde, hvor alle funktionsgrupperne (eller boblerne) præsenterede sig.

Sæsonen blev skudt i gang i uge 37 som sædvanligt, uden de store problemer. Der var meget opmærksomhed på, at aldersklasserne blev overholdt på børneholdene. Der er altid forespørgsler på børn der ønskes optaget på hold, over deres aldersniveau, men det er svært for instruktørerne at håndtere når de alligevel ikke kan følge med, og samtidig tager de plads op for alderssvarende børn.

Der var 18 personer på kursus i Herning i oktober, som alle kom hjem, tanket med ny inspiration og energi. Det er dejligt og meget vigtigt at instruktører og andre, har lyst til at tage på kurser.
I november blev der afholdt et boblemøde, hvor formålet var at afstemme hvordan de forskellige grupper har fungeret, og om arbejdsopgaverne har været realistiske. I det store hele virkede det meget positivt, og de fleste har haft en god oplevelse af at arbejde i forhold til Triologien. I enkelte tilfælde har der været nogen tvivl om, hvilke beføjelser grupperne havde, og hvad der forventedes af de funktioner som var beskrevet. Ligeså var der i nogle opgaver betydeligt mere arbejde end forventet, og det er vigtigt at få sådanne arbejdsbeskrivelser rettet til. I visse tilfælde virker en arbejdsopgave godt i teorien, men omsat i praksis kan situationen være en anden. Det vil være en løbende proces at tilrette opgaverne, og det skal ikke betragtes som et nederlag, hvis man er nødt til at nedtone opgaverne, men ses som en løbende proces, og erkendelse af, at virkeligheden kan være anderledes.

Ledelsesgruppen har endvidere i januar haft samtaler med de fleste bobler, for at høre om deres oplevelser og meninger. Det har været meget positivt, og det virker som om alle vil det, og lægger et stort arbejde i det. For ledelsesgruppen har det også været meget givende, da vi ikke altid hører helt så meget som tidligere, om hvad der sker rundt omkring. Noget af det der på den ene side er hele hensigten med Triologi, og samtidig noget der kan være lidt udfordrende, men igen noget som vi forhåbentlig finder en naturlig balance på.
Vi havde et julehygge arrangement i med gløgg og æbleskiver i slutningen af november. Et meget hyggeligt arrangement, men man skal nok erkende at der er mange andre tilbud før jul, og det er muligt, at det vil give mere mening at gøre noget sådan på et andet tidspunkt.

Iver Lauersen blev indstillet til en guldnål, for en lang og aktiv karriere inden for RIF, såvel som aktiv som instruktør. Den blev overrakt af Birgit Langelund i forbindelse med en lørdagstræning på mix holdet.

Mixholdet deltager i Landsstævnet i Esbjerg til sommer, som et lukket hold. Derudover bliver der åbnet et hold for 15-50 årige, da DGI ikke har kunnet stille et hold. Meget flot at Rødekro kan stille med 2 hold.

Instruktørerne er i sagens natur rygraden i foreningen. Vi har et meget engageret og dygtigt instruktørteam, og mange unge instruktører som vokser med de opgaver de bliver pålagt. Der er dog en tendens til at det til nogle hold bliver stadig sværere at finde instruktører, men vi håber det lykkes igen til næste sæson, og evt. også at kunne oprette nye hold som pt. ikke findes i programmet. Vi vil varmt opfordre til at man melder sig såfremt man har en instruktørspire i maven, eller kender nogen som vil være instruktør.
Arbejdet med Triologien fortsætter naturligvis, som en til stadighed foranderlig proces. I dag er der mange funktioner som ligger hos instruktørerne, men meningen er jo, at de i et vist omfang gerne skulle ligge hos forældre, aktive eller andre interesserede, så det i den sidste ende munder ud i at flere laver mindre. Fundamentet er som tidligere nævnt skabt, så vi arbejder ufortrødent videre.

Til slut skal lyde en stor tak til alle instruktører for den kæmpe indsats de yder. Ligeledes en stor tak til alle boble folk, som har taget mod udfordringen i at være med til at udvikle foreningen hen imod det den er i dag, og videre mod det den skal være i morgen.