Årsberetning 2015

Året 2015

Jeg vil gerne med denne beretning kort gennemgå årets gang i gymnastikafdelingen.

Vi startede året med at samle alle gruppefolk til en samarbejdsaften, som handlede om ansvar og kommunikation i Triologien. Et konstruktivt møde med masser af ideer og holdninger. Vi fortsatte med opvisningsmøde, hvor opvisningen blev sat i rammer og alle fik tildelt opgaver, så vi igen kunne afholde en festlig opvisning.

I februar havde vi generalforsamling. Forslag om at vi skulle have drenge og pige hold hver for sig, har vi allerede gennemført. Samtidig kom der ønske om, at vi skal have klare målsætninger på holdene, det arbejder vi fortsat med. Det var også et ønske om, at få mere styr på hvem der deltager på kurser i foreningen. Det har vi arbejdet godt med, og skal have det implementeret for den nye sæson.

I marts gennemførte vi vores årlige gymnastikopvisning som gik super godt. Der var drøn på og vi fik en dag med masser af gode oplevelser og god gymnastik.

Før afslutningsfesten i maj blev vores hoved instruktør inviteret til walk and talk med det formål at skabe nye ideer til foreningen og vi fik lavet en ny holdstruktur som tilgodeser alle vores gymnaster.

Selve afslutnings festen foregik med hyggeligt samvær og bespisning på skovbrynet, efterfulgt af tur til Haderslev hvor DGI’s verdenshold gav opvisning. En dejlig afslutning på en god sæson for instruktører og gruppefolk.

Ved opstarts møde i slut maj fik vi sat hold og der var få mangler, men med en ny vifte at hold sammensætninger og tilbud.

Som noget nyt, besluttede vi i ledelsen, at sende referater ud til vores instruktører efter hvert ledermøde. Formålet er at give instruktører og gruppefolk et større indblik i hvad vi laver.

Vi har fået ny hjemmeside som vi er rigtig glade for, stor tak til Nikolai for det. Godt at have en hjemmeside der understøttes med conventus fra sæsonstart.

Gokarttur for 25-16 gruppen blev arrangeret i august. Der var både grillmad, hygge og sjov.

Åbenthus-arrangementet i august, faldt desværre sammen med det store DHL arrangement i Aabenraa, hvilket betød at der ikke var så mange deltagere, til gengæld sørgede de fremmødte for en god stemning. Bagefter havde vi instruktørmøde med orientering fra de forskellige grupper. Vi havde igen en god fornemmelse af de nye hold, og var stolte af den brede vifte med gode tilbud i gymnastikforeningen.

Sæsonen kom godt fra start med god energi og mange medlemmer. Alle instruktører har fået nye trøjer.

I november havde vi alle grupperne til individuelle møder. Det fremgik at der er nok at lave, og at vi stadig mangler frivillige i nogle af grupperne. Der er nogle opgaver vi gerne vil have løst som der ikke er ressourcer til på nuværende tidspunkt. Vores ønske for 2016 er, at vi får flere frivillige i foreningen. Frivillige der vil ligge nogle kræfter i foreningsarbejdet.

På instruktørmødet i november var temaet skulderklap og TAK. Vi havde besøg af foreningskonsulent Janne fra DGI. Vi lærte at sige tak til hinanden. Jeg fik personligt mange TAK fra jer og det blev jeg rigtig glad for. I skal vide, at jeg også er meget taknemmelig for det store arbejde I gør i vores gymnastikforening.

TAK til alle jer frivillige i RIF-Gymnastik. Sammen skaber vi en fantastisk gymnastikforening med mottoet: Vi løfter i flok og sammen bryder vi igennem. Vi har i fællesskab og i triologiens ånd, skabt en forening med stor udvikling, hvor store som små opgaver er løst til gavn for foreningen, byen og dens borgere. Jeg glæder mig til fortsat at være en del af foreningens spændende udvikling i året 2016.