Årsberetning 2016

I 2016 startede vi året med et socialt arrangement for alle voksne instruktører. I foreningen vil vi gerne forkæle de frivillige kræfter og nu var det de voksne instruktørers tur. Vi fik et stjerneskud, vin og en hyggesnak inden vi fortsatte med instruktørmøde, som var arrangeret af opvisningsgruppen. Her aftalte vi rammerne for den kommende opvisning.

Jeg er som formand stolt over at vi udbyder mange forskellige hold, der gør, at vi har et bredt tilbud til vores medlemmer. Dog har vi i januar måtte lukke to af vores hold; Powerhoop og Familietons pga. manglende tilmeldinger.

Kursusgruppen har i foråret arbejdet med at skabe struktur på kurserne i foreningen. Fx har vi fået et større overblik over, hvem der har deltaget i hvilke kurser, og instruktørerne kan nu også tilmelde sig DGI kurser online via vores egen hjemmeside. Det er dejligt, at vi nu også får feedback fra instruktørerne ift., hvilket udbytte de har fået af deres kursus. Det er på kurser vi får ny inspiration – så husk at komme afsted!

I februar afholdt vi generalforsamling med et flot fremmøde.

Til vores forårsopvisning var der et flot fremmøde af både gymnaster og gæster. Det var igen en dejlig dag, som jeg er stolt af at være en del af. Vi fik stor ros for den flotte t-shirt, som gjorde det synligt for enhver, hvem der er frivillige i RIF Gymnastik.

Vi havde afslutning i maj ved Boiskov natur og udebørnehave. Her legede vi og havde det rigtig hyggeligt og fik en dejlig frokost. Vi var ikke mange, men dem der deltog, deltog med glæde og vi mærkede fællesskabet. Ved samme lejlighed kunne vi sige goddag til et par nye instruktører.

I maj og juni brugte vi kræfter på at sætte hold og skaffe de sidste instruktører. Det er generelt blevet sværere og sværere at finde instruktører. Som formand kan jeg dog alligevel prale med, at vi er en stor foreningen med mange dygtige instruktører, der sammen skaber et fantastisk bredt tilbud til vores medlemmer i alle aldre.

Efter sommerferien trådte Annemette desværre ud af Ledelsen. Vi takker for det store arbejder hun har lagt i foreningen og håber at hun en dag vender tilbage igen.

I august blev vi klar med den nye folder med vores hold for den kommende sæson. Ungegruppen omdelte folderen til alle husstande i Rødekro.

Vi forsøgte som noget nyt at deltage i byfesten med en klatrevæg, som en del af vores Åbent-husarrangement inden sæsonstart. Det var en hyggelig dag og der var folk på klatrevæggen hele dagen.

Vi afsluttede august med et instruktørmøde, hvor der igen var stort fremmøde af både nye og gamle instruktører. Mødet blev afsluttet på MCDonalds til stor begejstring for de deltagende.

I uge 37 var der sæsonstart på de mange forskellige hold. Det gik godt og vi fik mange medlemmer. Vi måtte desværre lukke spring, spring, spring og 16+.

I efteråret fik vi en mere med i Ledelsen. Vi byder Anne velkommen med kyshånd.

I november mødtes triologierne til en snak om mulige nye tiltag i foreningen. Mødet var godt og konstruktivt og afsluttede med at få landgangsbrød. Herefter fortsatte vi med julehygge for alle instruktører. Vi spillede julespil, spiste æbleskiver og hyggede i fælleskabets ånd.

TAK til alle jer frivillige i RIF-Gymnastik. Sammen skaber vi en fantastisk gymnastikforening med mottoet: Vi løfter i flok og sammen bryder vi igennem. Vi har i fællesskab og i triologiens ånd, skabt en forening med stor udvikling, hvor store som små opgaver er løst til gavn for foreningen, byen og dens borgere. Jeg glæder mig til fortsat at være en del af foreningens spændende udvikling i året 2017.