Årsberetning 2019

Som formand for Rødekro Gymnastikforening vil jeg gerne byde velkommen til generalforsamling.

Det som bla. har præget året, er desværre usikkerhed omkring hvor vi skulle have vores hold i Vestergades gymnastiksale til at træne efter jul. Selvom vi allerede i maj gjorde kommune opmærksom på udfordringen, så kom tålmodigheden og lysten til at være frivillig på prøve. I oktober 19 fik vi endelig svar. Vores hold kunne blive på Vestergade indtil vores sæson er slut. En dejlig, længe ventet nyhed.

Det er alle bekendt, at de fysiske rammer i Vestergade ikke er optimale. Salene er forældede og nedslidte. Aktiv Aabenraa har i samarbejde med Hærvejsskolen sørget for, at de sidste træninger for Yoga og Smart-træning er kommet ud i den nye flotte Multisal på Skovbrynet. De resterende hold er fortsat i Vestergades gymnastiksale. Tror vi alle ser frem til at få alle hold flyttet ud af Vestergades gymnastiksale. Det har fyldt meget for både gymnaster og instruktører.

Frivillighed er ingen selvfølge, men i vores forening er vi ca. 60 frivillige. Frivillige, som alle er rigtig gode til at hjælpe til, tage initiativ og ansvar. Vi må gerne være stolte.

Jeg fornemmer, at der er en rigtig god stemning i vores forening. Vores Triologier arbejder for at hjælpe og motivere instruktørerne. De sociale arrangementer som triologierne arrangerer – er vores belønning for at være frivillig. Og hold da op hvor bliver vi forkælede. De som ikke havde mulighed for at deltage gik virkelig glip af noget.

Redskabsgruppen har investeret i en fin ny teamtrack-kile – en stor investering, men også en nødvendig investering. I Rødekro Gymnastikforening er det vigtigt at vi har gode og opdaterede redskaber, som inspirer til gymnastik, leg og bevægelse.

Sæson 19/20 har budt på nye hold – Det viser initiativ og nytænkning. Ikke alle hold blev til noget, men Yoga, Store Bolde og SMART-Træning er blevet en succes. Det er godt for vores by, at der er noget for enhver smag.

I marts 2019 var der traditionen tro opvisning i Fladhøjhallen. Fanerne kom ind og gymnastiksangen blev sunget. Jo, traditionerne bliver håndhævet. Dejligt igen at mærke sammenholdet og fællesskabet i Rødekro.

Der var 11 hold på gulvet, inkl. Aabenraa Egnens Junior Yndlinge Syd. Det var flotte opvisninger med kreative opvisningsdragter og rekvisitter. Opvisningsgruppen lavede igen et godt stykke arbejde til gavn for os alle, og alt forløb efter planen. De mange frivillige mødte op og tog deres del af arbejdet for at det blev en succes.

Vi i ledelsen har afholdt ca. 10 hyggelige og produktive møder. Noget der virkelig udfordrede og krævede meget tid var godkendelse af vores haltider og det at få lavet sæsonfolderen til Kometbladet. Kometbladet har naturligvis deadlines der skal overholdes og dette skulle koordineres med kommunens og skolen. Men ved fælles indsats og sammen med Infogruppen lykkedes det. Vi tror på at det går lettere til næste sæson.

Udfordringerne med haltider tog lid pusten fra ledelsen. Derfor blev der desværre ikke afholdt et maj møde for nye instruktører, som vi plejer. I 2020 vil dette møde helt sikkert blive afholdt. Vi har hørt at mødet var savnet.

I august blev der afholdt opstartsmøde for alle ca. 60 frivillige. Pga. skolebyggeri, måtte vi klemme os sammen i Fladhøjhallens Cafeteria. Vejret var heldigvis med os, så nogle kunne sætte sig udenfor i grupper for at lave forventningsafstemning. Vi glæder os til næste sæson. Er sikker på at Hærvejsskolens nye byggeri giver os mange gode træningsmuligheder og gode flotte rammer til afholdelse af vores møder.

I november var der møde for alle frivillige. Der blev lavet erfaringsudveksling og hygget. Ja, vi måtte igen klemme os sammen i Fladhøjhallens Cafeteria, men vi var knap så mange denne gang. Så det gik fint. Til mødet fejrede vi at Helle Andersen, vores økonomiformand var blevet nomiteret til DGI Sønderjyllands Idrætslederpris. Prisen gik til en anden, men i vores forening er vi stolte og meget taknemmelige for Helles indsats igennem mere end 18 år.

Året bød også på mange kursusaktiviteter. Kursusgruppen gør hvert år et stort stykke arbejde for at få vores instruktører på kursus, sådan at vi kan blive ved med at have veluddannede instruktører. Vi har uddannet 1 SMART-Trainingsinstruktør og 2 yogainstruktører.

Jo jo, der er nok af opgaver i vores forening. Der er hjemmeside, som skal holdes opdateret, Facebook og Instagram. Der er PR, møder, sociale arrangementer, masser af gymnastik og bevægelse, administrationsopgaver, oprydning i redskaber og vedligeholdelse, bestilling af tøj, gymnaster der skal trænes, opmuntres og nogle gange trøstes, opvisningsprogrammer der skal laves og øves osv. Men det er det hele værd. Det vil vi igen være vidne til, til den kommen opvisning 1. marts 2020.

Tak for alles indsats og tak for godt samarbejde.

Jeg glæder mig til at være en del af Rødekro Gymnastikforening i 2020/21.

Tak for året 2019!