Årsberetning 2020

Så er det endeligt muligt! Som formand for Rødekro-IF vil jeg gerne byde velkommen til generalforsamling – Temmelig forsinket. Bedre sent, end aldrig.

2020 blev helt anderledes, end vi havde forventet. Vores opvisning blev dog gennemført, som en af de eneste i Danmark. Tilskuertilslutningen var færre end de andre år. Om det skydes Corona eller at vi også har haft færre tilmeldinger til nogle af vores hold. Det er ikke til at vide.

Men gennemført blev opvisningen. Alle traditioner var med. Faner, klapsalver og Rødekros gymnastiksang. Forventningsfulde gymnaster, store som små, var på gulvet og vise hvad de havde lært. Der kom flotte billeder ud af det og alle havde en god dag. Godt vi ikke vidste hvad der ventede.

Vores sociale afslutningsarrangement for alle frivillige måtte droppes  – desværre. I stedet fik ledelsen lavet gavekort til en sportsforretning i Aabenraa til de frivillige. Deres indsats skulle belønnes på en eller anden måde. Vi må nemlig aldrig tage frivilligheden for givet.

Når jeg ser tilbage på 2020, så føles det som en lang sej kamp for at gennemføre træningerne.
I april/maj gik vi i gang med at planlægge sæson 20/21.
Vi vidste ikke hvad er ventedes pga. Corona. Kunne træningerne gennemføres og hvilke restriktioner skulle overholdes? Mere planlægning og omstrukturering blev nødvendigt. Der blev hele tiden ændret på reglerne.

Instruktørerne og dem i triologierne gjorde mere end forventet for, at det kunne lade sig gøre at komme til gymnastik. Som i så mange andre situationer, måtte der gang i rengøring, håndsprit, masker og afstand. Der skal lyde en stor tak til alle instruktører og dem i triologierne, som har ydet en ekstraordinær indsats.

I 2020 var vi igen i gang i Hærvejsskolens Multihal. Sikke et skønt lokale. Og så var der en håndfuld frivillige, som tog initiativ til at bygge og indrette det tilhørende redskabsrum. Det er virkelig blevet flot og brugbart.

Vi har nu hold som træner i Faldhøjhallen, Rødekro Hallen og som sagt Hærvejsskolens Multihal.
Vi må sande, at Coronaen nok også har haft en finger med i spillet mht. antallet af tilmeldte gymnaster i 2020. Vi håber at 2021 blive langt bedre. Vi vil i hvert fald gøres vores for, at træningerne bliver så normale som muligt og at så mange som muligt kommer i gang med den livsvigtige motion igen.

I august blev der afholdt opstartsmøde for alle frivillige, nye som gamle. Timerne blev brugt på hygge, god mad, fotografering af de forskellige hold til Facebook, så der kunne blive lavet reklame for holdene. Der var naturligvis håndsprit til stede og der blev hold afstand.

I november var der INGEN møde for alle frivillige. Der blev ikke lavet erfaringsudveksling og heller ikke hygget. Så trist.

I efteråret var der, pga. de forskellige restriktioner, nogle hold som ikke kunne gennemføres og i december måtte vi give helt op. Al træning måtte desværre stoppes. I den periode blev der gjort mange overvejelser om hvorvidt vi kunne blive ved eller ikke. På nogle hold kunne gymnasterne kun komme til at træne hver 2. gang pga. forsamlingsloft.

I 2020 var der trods alt en del der kom på kursus. Det er fortsat vigtigt for vores forening at have veluddannede instruktører.

Tak for alles ekstraordinære indsats og tak for godt samarbejde. Det er imponerende hvad man kan i fællesskab. Tak – eller noget…. for året 2020 – Nu ser vi fremad. I fællesskab skaber vi glæden ved bevægelse i udfordrende rammer.