Aktiviteter i RIF – Gymnastik

Bla. DGI opfordrer til, at vi holder gang i alle vores aktiviteter.

Alle idrætsforeninger opfordres til at have særligt fokus på smitteforebyggende tiltag generelt, dvs. håndvask/sprit, udluftning, øget rengøring og en generel opfordring til at blive hjemme, selv ved milde symptomer.

• Klæd om hjemmefra

• Er det muligt, opfordres alle børn og unge til at møde op omklædte.

• Er det muligt, så bedes forældrene aflevere og hente deres børn uden for hallen.

Hold afstand.

Afstandsanbefalingen gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter mv.

Lad os hjælpe hinanden med at følge anbefalingerne, så vi forhåbentlig kan få lov at lave gymnastik hele sæsonen.