Triologi oversigt

12-15 gruppen
Kontaktpersoner for instruktører der er i alderen 12 år – 15 år


16-25 gruppen
Kontaktpersoner for instruktører der er i alderen 16 år – 25 år


Info gruppen
PR. til diverse medier. Udtalelser til vores frivillige.


Opvisnings gruppen
Planlægning af Forårsopvisning


Kontakt til Skolen
Ferieplan, kontakt mellem instruktør og skolen


Fane gruppen
Klargøring af fane til opvisninger.


Admin gruppen
Web – Opdater hjemmeside med de seneste oplysning.
Booking – Booke haltider til de oprettede hold.
Kursus – Tilmelde instruktører til diverse kurser.
Conventus – Opdatering af alle hold på vores online tilmeldings platform.
Forplejning – Forplejning til alle vores instruktør og triologi møder.


Tøj gruppen
Ansvarlige for tøjvalg og bestilling til instruktører og frivillige


Redskabs gruppen
Indkøb og reparation af foreningens redskaber. Nøgleansvarlig


Ledelsesgruppen
3 Bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Der afholder møde cirka en gang om måneden