Årsberetning 2010

Beretning for 2010

Et år mere gået i min formands tid, et år med masser af udfordringer for bestyrelsen og instruktørerne, et år med mange nye medlemmer og opstart af mange nye tiltag.

Men lad mig starte ved årets start, hvor vi indkaldte til generalforsamling på en ny måde.

Vi har længe diskuteret om vi kunne gøre det på en ny måde, for at få mere opmærksomhed og flere deltagere. Derfor blev det besluttet at gøre det sammen med de øvrige afdelinger, og med et foredrag først. Vi var sidste år ca. 35 deltagere, det er flere end vi plejer, vi synes også at RIF fik mere opmærksomhed end tidligere. Så selvom det har været dyrere end tidligere, mener vi stadig at det var en succes, vi prøver at fortsætte på denne måde. Vi håber også det er med til at tiltrække flere frivillige, som har lyst til at være med i en klub som har styr på tingene, er fremsynet og gerne vil en masse nyt.

Til vores opvisning i marts indviede vi en ny Juniorfane med hjælp fra 2 instruktører. Vi har fået den fra Danmarkssamfundet, den blev indviet som det sig bør, med søm og tak.

Der var besøg af Aabenraa Egnens Juniorhold, og hallen var som sædvanlig godt fyldt op fra start.

Vi fik mulighed for at starte 4 nye hold op i år, et sommerspringhold som trænede fra april til juni,  handicapholdet, Zumba og familieholdet. Alle 4 med nuværende instruktører som alle havde lyst til at prøve noget nyt. Bestyrelsen er meget positiv over for sådanne tiltag, for når en instruktør er indstillet på at prøve noget nyt, og selv lægger et stort arbejde i det, bliver det lettere en succes.

I sommerferien manglede der stadig en del instruktører til enkelte hold, men som sædvanlig kom de sidste også på plads næsten inden sæsonstart. Men det er ikke blevet lettere at få voksne med lidt gymnastikerfaring til at melde sig. Vi har dog fået mange nye hjælpeinstruktører, af dem er der flere som kun var 12 år da de startede. Derfor har de fået en dag hvor Tove har hjulpet med at forberede dem lidt på hvad det vil sige at være instruktør, hvad der forventes af dem, og samtidig fik de lidt modtagningsteknik.

Efter lidt begyndervanskeligheder på enkelte hold, kom sæsonen godt i gang. Der er en pæn fordeling af medlemmer på alle hold, Edel og Karens glad motion er igen det største med over 100 deltagere. Her til jul måtte vi desværre lukke holdet funk og styrke pga. for få deltagere, det var ikke motiverende for instruktørerne at stå med 5 deltagere.

Vi var i 2010 819 medlemmer, det højeste antal nogen sinde, og ca. 100 flere end tidligere.

Bestyrelsen har brugt meget energi på nytænkning, samtidig med at de sædvanlige opgaver stadig skulle løses. Så i perioder var vi til mange møder og følte at vi fik endnu flere opgaver, selvom vores mål var at fordele opgaverne på flere. Vi havde besluttet at kasserer jobbet skulle gøres lettere, derfor indførte vi Conventus, Det er et brugersystem til idrætsklubber, hvor betaling af kontingent, regnskab, og kommunikationen med instruktører og medlemmer foregår via internet. Et system som kræver en del tastearbejde i opstartfasen af kassereren, men også af instruktørerne som skal lære et nyt system at kende, og vende sig til at de selv skal hente deres informationer.

I samme periode har vi arbejdet videre med triologi, som vi startede op i 2009. Det er en ny måde at organisere sig på, så arbejdet bliver lagt ud på flere personer. Vi er startet op med et redskabsudvalg, som selv skal styre indkøb og reparationer, samt udlån af redskaber på alle 3 træningssteder. Oplæringen af de nye hjælpeinstruktører var også delt ud på denne måde, og vi er i gang med bedsteforældredag og opvisningen for 2011. Vi forventer at arbejde videre i 2011 hvor vi

ved sæsonstart gerne vil have nye “bobler” på 3 personer der klarer alt det praktiske for bestyrelsen på en gruppe hold. Meningen er at flere opgaver skal nøje beskrives og fordeles ud på flere hænder.

Arbejdsopgaverne har gjort at vi ikke har haft overskud til, at bruge så meget tid ude på holdene som vi gerne ville, så derfor er det godt at vi har så mange dygtige instruktører, som selv kan og vil, og hvor holdene bare har kørt. Vi kan kun opfordre jer til at dygtiggøre jer endnu mere, så I også fremover er klar til de udfordringer i bliver stillet overfor. Vores økonomi tillader det, så kom bare af sted.

Til slut vil jeg gerne sige tak til medlemmer, instruktører og øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt, konstruktivt og inspirerende samarbejde.

Tak til vores samarbejdspartnere DGI Sønderjylland, Åbenrå egnen, Åbenrå fritidsråd, Åbenrå kommune og øvrige afdelinger under RIF. Slut men ikke mindst tak til Fladhøj og Rødekro skole og deres pedeller, som er villige til at hjælpe hvor de kan, og en tak til Idrætsinspektør Carl E. Callesen for altid at stå til rådighed, når vi har brug for dig.

På bestyrelsens vegne

Pia Dethlefsen