Årsberetning 2013

Generalforsamling RIF Gymnastik 5. februar 2014
Gymnastikforeningens beretning for sæsonen 2013
Den forgangne sæson har igen været en sæson fuld af glæde, udfordringer, aktivitet, kreativitet. På den ekstraordinære generalforsamling den 11.3.2013 blev foreningen vedtægtsmæssigt ført helt over på triologiprincippet. Der blev arbejdet efter princippet allerede inden, men efter vedtægtsændringerne har vi officielt været en 3 mands ledelsesgruppe. Det er uden diskussion en meget fleksibel foreningsstruktur, og vi har haft et rigtig godt samarbejde i ledelsesgruppen. Vi har imidlertid også talt om, det er en ledelsesstruktur som kræver meget af kommunikationsvejene i foreningen, da man ikke kan være vidende om alt der foregår i de forskellige funktionsgrupper. Det er der heller ikke nogen der forventer, men et vist vidensniveau er påkrævet, og det kræver at alle led deler de informationer med de relevante andre personer i foreningen. Det er noget vi har diskuteret og noget der bliver arbejdet på, og det vil blive bedre med tiden efterhånden som alle bliver mere og mere indarbejdet i Triologien. Overordnet set fungerer foreningen upåklageligt, og der sker en masse i funktionsgrupperne, som for stort set alles vedkommenende er meget selvkørende, med medlemmer der ved hvad der skal gøres, og med veldefinerede arbejdsopgaver.

Søndag den 3. marts blev der afholdt opvisning, hvor de fleste hold var på gulvet og viste hvad de havde arbejdet med i løbet af sæsonen. En meget vellykket dag, hvor Aabenraaegnens Minimix var gæstehold. Et stort hold som leverede en seværdig og energisk opvisning. Det er en fornøjelse at der er en del gymnaster fra Rødekro på egnsholdene. Som noget nyt blev der uddelt en pris til en ung instruktør under 25 år der har ydet en særlig indsats i foreningen, og den pris gik til Nikolai Wollesen. Der var stort fremmøde af tilskuere hallen var fyldt til bristepunktet. Opvisningsgruppen havde tilrettelagt en rigtig god opvisningsdag. I april kom Verdensholdet hjem til Danmark igen efter at have turneret verden rundt. Unge instruktørgruppen havde arrangeret , at alle instruktører og andre som sæsonafslutningsarrangement blev inviteret til at se dem i Sønderborg, og billetten var samtidig gaven der gives i forbindelse med opvisningen. Gruppen havde lavet mad på skolen, som vi startede med at spise, hvorefter vi kørte ud og så et brag af en opvisning. En rigtig god sæsonafslutning.

Foråret er også afslutningen på holdene, og det er altid spændende hvor mange instruktører der ønsker at fortsætte med at have hold. Vi syntes på et tidspunkt at det så lidt sort ud, med hensyn til at skaffe specielt voksne instruktører nok. Der er en rimelig stor søgning fra helt unge gymnaster om at blive instruktører og det er vi rigtig glade for. Det er blandt andre dem den fremtidige instruktørmasse skal baseres på. Vi måtte desværre nedlægge Maibrit Condamines mave/baller/ryg hold, men fik heldigvis henvendelse fra et par interesserede instruktører da der blev annonceret internt i foreningen. Det betød at der blev etableret hold med Spændende motion 30+, og et Kom i form, med hhv. Neringa og Karin. Ligeledes blev der etableret et hold med cross gym som er et træningskoncept der henvender sig både til mænd og kvinder, og netop mændene er lidt svagt repræsenteret i foreningen, så håbet er at det kan udbygges.
Et sommerhold for børn kom i gang, og det er så dejligt, når nogle friske instruktører melder sig, med ønsket om oprette et hold. I dette tilfælde når det gælder sommergymnastik, har der ikke været noget tilbud de seneste år. Ligeledes var der lidt problemer omkring børneholdene, men også her gik kabalen op, så vi endte med at have 2 hold 3-4 årige, hhv. med og uden forældre. Alt i alt blev der oprettet det antal hold vi havde håbet på, så det har været meget positivt.

Mixholdet trænede frem til sommeren, og deltog i Landsstævne 2013. Ud over de deciderede foreningshold havde Rødekro et hold for 18-50 årige med, så foreningen var godt repræsenteret, og gjorde sig godt bemærket i Landsstævne billedet. Landsstævnet var i øvrigt et kæmpearrangement der blev rost meget efterfølgende for god tilrettelæggelse, og store oplevelser.
I slutningen af august blev der for 2. gang holdt åbent hus, i forbindelse med åbning for tilmelding. Igen var der stor tilstrømning, og mange tilmeldinger på specielt børneholdene. Med erfaringerne fra 2012 in mente blev der ikke gjort helt så meget ud af at repræsentere alle holdene, og skabe oplevelser for store og små. Det er børnene der skal underholdes, og det gøres ret enkelt ved at slæbe nogle redskaber ud på gulvet, og få nogen til at holde dem i gang.

Efterfølgende blev der holdt instruktørmøde, hvor alle instruktører og funktionsgrupper fik lejlighed til at hilse på hinanden, og blive præsenteret for hvem der står for hvad. Med reference til tidligere nævnte informationsbehov, blev der på det møde opfordret til, at man har en talsmand i hver gruppe som også melder tilbage til ledelsesgruppen før deres månedlige møde. Det er ikke sket så ofte, men det er en proces, som langsomt skal indarbejdes. Modsat må man også konkludere, at grupperne som tidligere nævnt er rigtig godt indarbejdede og derfor ikke har behov for at sparre med ledelsen. I uge 37 var der som sædvanligt opstart på stort set alle hold. Den forløb fint, og der har været meget få problemer undervejs, som har kunnet løses hurtigt. De fleste hold har haft god tilslutning, på niveau med tidligere, så antallet af aktive har ligget på +/- 800 hen over hele året. Der er imidlertid også medtalt nogle af de hold som er af kortere varighed, men ellers er det nok et antal man skal være ganske godt tilfreds med i en relativt lille by som Rødekro, og i konkurrence med alle de andre tilbud vi bombarderes med hele tiden.
Der er en meget aktiv ungeinstruktørgruppe som arbejder med de unge instruktører mellem 12 og 15 år. De har bla. været på et overnatnings arrangement ved Hellevad, og hjælper dem med at komme på de rigtige kurser etc. Ligeledes får de undervisning i bla. modtagning mm, og ikke mindst forsøges det at opdrage dem lidt, men på den gode måde. Hvordan er man et godt forbillede, og ambassadør for holdene og foreningen. Samtidig får de et socialt fællesskab. Vi har talt om, at det kunne være en ide at oprette en gruppe der også arbejder sig af de unge instruktører fra 15-25 år Der afholdes 4 instruktørmøder årligt, og det sidste lå 19. november, hvor der udover almindelig gennemgang af stort og småt, var en gennemgang af alle funktionsgrupperne, hvor de hver især præsenterede dem selv, og gav en gennemgang af hvad der rører sig i foreningen. Endelig havde vi besøg af Preben fra PE Redskaber som fortalte om virksomheden, og de produkter de arbejder med. Døgnfluer og Megatrends foregik i november i Middelfart, og vi var 3 fra ledelsen med. Der er en del fokus på unge, og hvordan man fastholder dem i foreningerne. En svær øvelse, da der er mange tilbud, både i form af andre sportsgrene, og elektroniske underholdningsformer. Ligeledes er den ældre generation en stadig større gruppe, som der ligger mange muligheder i. Fra kommunerne er der et stort ønske om at få ældre aktiveret, og her er idrætsforeningerne en vigtig medspiller. Vores egen forening er et udmærket eksempel, med stor tilslutning på ældreholdene.
Som noget nyt har alle instruktører, på nær de nye som er med for første gang, i efteråret kunnet købe for 300,-kr hos Sportigan. De nye har fået den sorte trænerjakke. Denne ordning skal ses som et ekstra instruktørhonorar og et skulderklap for den indsats der ydes.

Vi vil gerne honorere instruktørerne for den storartede og uselviske indsats de alle udfører. Et arbejde som er af samfundsmæssig uvurderlig værdi. Derfor er de tilskud som vi modtager fra kommunen også givet rigtig godt ud, da de tilbud man kan få i de frivillige foreninger har en meget stor værdi, i forhold til hvis den skulle tilbydes fra offentlig side. Både for børn og ældre er foreningerne nogle af de steder hvor man kan finde værdifulde sociale relationer, samtidig med at der dyrkes motion og man har det sjovt. Netop motionsdelen er blandt børn og unge en uhyre vigtig del, i en verden hvor de desværre bliver mere og mere stillesiddende pga. af alle de muligheder der findes i den virtuelle verden.
Når man ser tilbage på året må man konstatere at gymnastikforeningen kan være stolt af alt det der opnås. Med en instruktørskare på omkring 60 er det enormt mange timer der lægges i foreningen. Timer som vel at mærke går til at tilbyde andre nogle gode oplevelser.

Der skal til slut lyde en rigtig stor tak til alle instruktører, og til alle aktive i funktionsgrupperne. Ligeledes en stor tak fra mig resten af ledelsesgruppen, Helle og Annemette for mange gode møder og jeres behagelige måde at være på.